Ayudas concedidas en el marco de la convocatoria de ayudas dirigidas a institutos tecnológicos de la Red IMPIVA (ejercicio 2011).

Contenido completo sólo para clientes

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS
EXTRACTO GRATUITO

De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se da publicidad de las ayudas que hasta la fecha se han concedido en el marco de la convocatoria de ayudas dirigidas a los institutos tecnológicos de la Red IMPIVA, aprobada por Resolución de 11 de enero de 2011, del presidente del IMPIVA (DOCV núm. 6.441, de 19. 01.2011), cuyo presupuesto ha sido modificado en virtud de la Resolución de 9 de junio de 2011, del director general del IMPIVA (DOCV. núm. 6.545, de 17.06.2011).

Valencia, 20 de enero de 2012. - El director general del IMPIVA: Rafael Miró Pascual.

ANNEX

CONCEDIT PROJECTE

136.316,25 € MESURES MILLORA COMPETITIVITAT BASANT-SE

EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA SECTORS PRODUCTIUS

147.245,10 € ACTIVITATS MILLORA COMPETITIVITAT

172.701,89 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

355.916,81 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

379.183,70 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

250.020,14 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC MILLORA COMPETITIVITAT

122.135,20 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC 289.756,86 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC 165.389,36 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC 113.452,38 € PROMECE

372.963,92 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC 162.500,53 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

121.828,38 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

101.224,50 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

CONCEDIT PROJECTE

70.382,37 € MESURES MILLORA COMPETITIVITAT BASANT-SE EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA SECTORS PRODUCTIUS

63.493,79 € ACTIVITATS MILLORA COMPETITIVITAT

61.907,57 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

51.353,76 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC 131.901,88 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

96.293,08 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC MILLORA COMPETITIVITAT

19.723,92 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

135.210,02 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

87.684,81 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

45.943,34 € PROMECE

4.962,88 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

65.524,60 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

36.472,00 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

65.588,50 € PLA ACTIVITATS CARÀCTER NO ECONÒMIC

CONCEDIT PROJECTE

26.400,00 € UNIT CEES: CENTRE ESTRATÈGIES EMPRESARIALS COMUNITAT VALENCIANA

23.750,00 € UNIT PROECO: PRODUCCIÓ ECOEFICIENT

34.200,00 € UNIT CEES: CENTRE ESTRATÈGIES EMPRESARIALS COMUNITAT VALENCIANA

27.321,00 € UNIT T-MOU: MITJANS TRANSPORT INTEL·LIGENTS, FLEXIBLES I SOSTENIBLES

30.000,00 € UNIT ENTORNS EXISTENTS SOSTENIBLES I INTELLIGENTS PER A QUALITAT VIDA

23.750,00 € UNIT PROECO: PRODUCCIÓ ECOEFICIENT

26.040,00 € UNIT HÀBITAT

31.252,00 € UNIT CABIN INNOVATIVE FURNISHINGS

19.750,00 € UNIT HÀBITAT

26.400,00 € UNIT CEES: CENTRE ESTRATÈGIES EMPRESARIALS COMUNITAT VALENCIANA

23.750,00 € UNIT PROECO: PRODUCCIÓ ECOEFICIENT

23.750,00 € UNIT PROECO: PRODUCCIÓ ECOEFICIENT

31.882,00 € UNIT INTEGRACIÓ RECURSOS PER A QUALITAT VIDA COL·LECTIVITATS

23.750,00 € UNIT PROECO: PRODUCCIÓ ECOEFICIENT

29.963,00 € UNIT CABIN INNOVATIVE FURNISHINGS

30.222,00 € UNIT T-MOU: MITJANS TRANSPORT INTEL·LIGENTS, FLEXIBLES I SOSTENIBLES

18.048,00 € UNIT XPERTU: BÉNS I SERVICIS PERSONALITZATS

19.750,00 € UNIT HÀBITAT

19.750,00 € UNIT HÀBITAT

30.000,00 € UNIT ENTORNS EXISTENTS SOSTENIBLES I INTELLIGENTS PER A QUALITAT VIDA

32.337,00 € UNIT INTEGRACIÓ RECURSOS PER A QUALITAT VIDA COL·LECTIVITATS

18.006,00 € UNIT XPERTU: BÉNS I SERVICIS PERSONALITZATS

39.205,10 € UNIT SÍNTESI I ESCALAT NANOMATERIALS

18.330,00 € UNIT XPERTU: BÉNS I SERVICIS PERSONALITZATS

26.400,00 € UNIT CEES: CENTRE ESTRATÈGIES EMPRESARIALS COMUNITAT VALENCIANA

27.966,00 € UNIT T-MOU: MITJANS TRANSPORT INTEL·LIGENTS, FLEXIBLES I SOSTENIBLES

30.000,00 € UNIT ENTORNS EXISTENTS SOSTENIBLES I INTELLIGENTS PER A QUALITAT VIDA

28.227,00 € UNIT T-MOU: MITJANS TRANSPORT INTEL·LIGENTS, FLEXIBLES I SOSTENIBLES

29.550,00 € UNIT XPERTU: BÉNS I SERVICIS PERSONALITZATS

29.963,00 € UNIT CABIN INNOVATIVE FURNISHINGS

26.700,00 € UNIT PROECO: PRODUCCIÓ ECOEFICIENT

18.030,00 € UNIT XPERTU: BÉNS I SERVICIS PERSONALITZATS

26.950,00 € UNIT T-MOU: MITJANS TRANSPORT INTEL·LIGENTS, FLEXIBLES I SOSTENIBLES

23.750,00 € UNIT PROECO: PRODUCCIÓ ECOEFICIENT

34.449,00 € UNIT INFRAESTRUCTURES I INTERMODALITAT

44.833,19 € UNIT SÍNTESI I ESCALAT NANOMATERIALS

40.961,71 € UNIT SÍNTESI I ESCALAT NANOMATERIALS

30.417,00 € UNIT INFRAESTRUCTURES I INTERMODALITAT

19.750,00 € UNIT HÀBITAT

CONCEDIT PROJECTE

72.464,95 € HYRELEC-RECUPERACIÓ HIDROGEN CATÒDIC GENERAT EN PROCESSOS TRACTAMENT SUPERFÍCIE PER A LA SEUA UTILITZACIÓ COM A COMBUSTIBLE

102.863,95 € OFIDBACK-MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN

EDIFICIS BASADA EN ACTUACIONS CONSCIENCIACIÓ USUARI I OPTIMITZACIÓ CONFORT TÈRMIC I LUMÍNIC

81.000,00 € NANOCARB-UTILITZACIÓ NANOCOMPOSTOS BASATS EN NANOTUBS I NANOFIBRES CARBONI PER A OBTENCIÓ POLÍMERS CONDUCTORS ALT VALOR AFEGIT PER A DIVERSOS SECTORS

94.882,00 € PILMEAPLIC-DESENROTLLAMENT PILES COMBUSTIBLE METANOL DIRECTE PER A APLICACIONS PORTÀTILS I ESTACIONÀRIES

77.327,15 € BIOMER-IMPLICACIÓ BIOMASSA RESIDUAL INDUSTRIAL COM A FONT ENERGIA RENOVABLE

309.100,00 € OPTIFOOD-SPECTRAL-INVESTIGACIÓ I DESENROTLLAMENT SISTEMES VISIÓ ESPECTRAL APLICATS AL CONTROL PROCESSOS ALIMENTARIS-2a ANUALITAT

319.014,00 € POLIFUN-DESENROTLLAMENT I APLICACIÓ ENVASOS POLIMÈRICS FUNCIONALS PER A MILLORAR LA VIDA ÚTIL PRODUCTES

100.042,00 € SENIORPLAY-DESENROTLLAMENT REQUERIMENTS

I SISTEMES SENSORITZACIÓ QUE FACILITEN GENERACIÓ VIDEOJOCS DIRIGITS A MILLORAR QUALITAT VIDA PERSONES MAJORS

105.011,04 € BIOPOLI. ESTUDI I MILLORA PROPIETATS IMPRESSIÓ SOBRE POLÍMERS BIODEGRADABLES COMERCIALS ADEQUATS PER A OBTENCIÓ BOSSES UN SOL ÚS

592.336,00 € INVESTIGACIÓ I DESENROTLLAMENT NOUS MATERIALS DESTINATS A PROTECCIÓ TREBALLADOR FRONT DIFERENT NIVELLS RISCOS ELÈCTRICS I TÈRMICS PRODUÏTS PER ARC ELÈCTRIC

409.600,00 € INVESTIGACIÓ I DESENROTLLAMENT NOUS MATERIALS DESTINATS A PROTECCIÓ TREBALLADOR FRONT DIFERENT NIVELLS RISCOS ELÈCTRICS I TÈRMICS PRODUÏTS PER ARC ELÈCTRIC

120.007,23 € RESISTIRE-INVESTIGACIÓ PROPIETATS COMPATIBILITAT ENTRE PINTURES, VERNISSOS I DISSOLVENTS PER A ACABATS MOBLE I ELS SEUS ENVASOS PLÀSTICS

168.120,00 € NANOMEC 2-INVESTIGACIÓ NOVES FORMULACIONS RECOBRIMENTS AMB ELEVADES PRESTACIONS MECÀNIQUES, PER MITJÀ D'UTILITZACIÓ NANOADDITIUS

220.018,85 € POLIFUN-DESENROTLLAMENT I APLICACIÓ ENVASOS POLIMÈRICS FUNCIONALS PER A MILLORAR VIDA ÚTIL PRODUCTES

74.402,00 € BIOMER-IMPLICACIÓ BIOMASSA RESIDUAL INDUSTRIAL COM A FONT ENERGIA RENOVABLE

110.400,00 € RESISTIRE-INVESTIGACIÓ PROPIETATS COMPATIBILITAT ENTRE PINTURES, VERNISSOS I DISSOLVENTS PER A ACABATS MOBLE I ELS SEUS ENVASOS PLÀSTICS

282.765,00 € IMCO2FUN-INCORPORACIÓ ADDITIUS FUNCIONALS

PER MITJÀ D'IMPREGNACIÓ AMB CO2 SUPERCRÍTIC EN MATERIALS TÈXTILS I ÚS ALIMENTARI

220.157,00 € NANOMEC 2-INVESTIGACIÓ NOVES FORMULACIONS RECOBRIMENTS AMB ELEVADES PRESTACIONS MECÀNIQUES, PER MITJÀ D'UTILITZACIÓ NANOADDITIUS

56.520,00 € TEC-UNIÓ-INVESTIGACIÓ APLICACIÓ TECNOLOGIES UNIÓ

67.148,50 € EFFICARE-ADEQUACIÓ ENTORNS HOSPITALARIS PER A MILLORA SOSTENIBILITAT I QUALITAT VIDA

100.190,00 € NANOCARB-UTILITZACIÓ NANOCOMPOSTOS BASATS EN NANOTUBS I NANOFIBRES CARBONI PER A OBTENCIÓ POLÍMERS CONDUCTORS ALT VALOR AFEGIT PER A DIVERSOS SECTORS

70.290,00 € INERSOL-ESTUDI SOLUCIONS APROFITAMENT INÈRCIA TÈRMICA EN ENVOLTANT EDIFICIS I LA SEUA INFLUÈNCIA EN CONSUM ENERGÈTIC CLIMATITZACIÓ

172.795,13 € NANOSCALE II-DESENROTLLAMENT PROCESSOS ESCALAT PER A SÍNTESI NANOMATERIALS I ANÀLISIS RISCOS.

89.466,00 € SENIORPLAY-DESENROTLLAMENT REQUERIMENTS I SISTEMES SENSORITZACIÓ QUE FACILITEN GENERACIÓ VIDEOJOCS DIRIGITS A MILLORAR QUALITAT VIDA PERSONES MAJORS

123.360,00 € INERSOL-ESTUDI SOLUCIONS APROFITAMENT INÈRCIA TÈRMICA EN ENVOLTANT EDIFICIS I INFLUÈNCIA EN CONSUM ENERGÈTIC CLIMATITZACIÓ

80.000,00 € HYRELEC-RECUPERACIÓ HIDROGEN CATÒDIC GENERAT EN PROCESSOS TRACTAMENT SUPERFÍCIE PER A LA SEUA UTILITZACIÓ COM A COMBUSTIBLE

116.615,00 € MINIMAT-DESENROTLLAMENT PRODUCTE PERSONALITZAT AMB EL MÍNIM MATERIAL NECESSARI I FABRICACIÓ PER TECNOLOGIES ADDITIVES

99.627,48 € SENIORPLAY-DESENROTLLAMENT REQUERIMENTS I SISTEMES SENSORITZACIÓ QUE FACILITEN GENERACIÓ VIDEOJOCS DIRIGITS A MILLORAR QUALITAT VIDA PERSONES MAJORS

160.607,34 € OFIDBACK-MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN

EDIFICIS BASADA EN ACTUACIONS CONSCIENCIACIÓ USUARI I OPTIMITZACIÓ CONFORT TÈRMIC I LUMÍNIC

155.291,64 € EFFICARE-ADEQUACIÓ ENTORNS HOSPITALARIS

PER A MILLORA SOSTENIBILITAT I QUALITAT VIDA 204.342,30 € BIOMETALL- ESTUDI ALIATGES METÀL·LICS SECTOR SANITARI PROCESSADES PER MITJÀ DE FABRICACIÓ ADDITIVA

120.120,36 € MINIMAT-DESENROTLLAMENT PRODUCTE PERSONALITZAT AMB EL MÍNIM MATERIAL NECESSARI I FABRICACIÓ PER TECNOLOGIES ADDITIVES

278.475,00 € OPTIFOOD-SPECTRAL-INVESTIGACIÓ I DESENROTLLAMENT SISTEMES VISIÓ ESPECTRAL APLICATS AL CONTROL PROCESSOS ALIMENTARIS-2a ANUALITAT

72.002,00 € BIOTECPLAY-INCORPORACIÓ TÈCNIQUES BIOMÈTRIQUES EN JOGUETS

110.600,00 € ELECTRODERMIS-AVALUACIÓ ÚS SUPORTS ELECTROFILATS PER A CREIXEMENT ESTRUCTURES DÈRMIQUES

163.904,46 € BIOPOLI. ESTUDI I MILLORA PROPIETATS IMPRESSIÓ SOBRE POLÍMERS BIODEGRADABLES COMERCIALS QUE SÓN ADEQUATS PER A OBTENCIÓ BOSSES UN SOL ÚS.

72.000,00 € NANOLEC-ELECTRODES EFICIENTS MODIFICATS PER MITJÀ DE NANOTECNOLOGIA PER A ELIMINACIÓ METALLS PESANTS EN EFLUENTS INDUSTRIALS

297.000,00 € BIOCNOSE-MICROENCAPSULACIÓ BIOCIDES NATURALS PER A CALÇAT I LA SEUA CARACTERITZACIÓ PER MITJÀ DE SISTEMES OLFACTIUS ELECTRÒNICS

248.400,00 € IMCO2FUN-INCORPORACIÓ ADDITIUS FUNCIONALS

PER MITJÀ D'IMPREGNACIÓ AMB CO2 SUPERCRÍTIC EN MATERIALS TÈXTILS I ÚS ALIMENTARI

88.440,00 € RAJOLES-VIABILITAT I ESCALAT SISTEMA COLLOCACIÓ REVERSIBLE PECES CERÀMIQUES AMB MATERIALS POLIMÈRICS PER MITJÀ D'ÚS RF

83.945,00 € PILMEAPLIC-DESENROTLLAMENT PILES COMBUSTIBLE...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS